RIBOLOVNE DOZVOLE RIBOLOVNE DOZVOLE

RIBOLOVNE DOZVOLE

Rekreacijski ribolov na moru

Za obavljanje rekreacijskog ribolova u moru Republike Hrvatske potrebna je dozvola, bez obzira obavlja li se sa obale ili iz brodice. Iznimno, bez dozvole rekreacijski ribolov mogu obavljati osobe mlađe od 14 godina odmetom s jednim povrazom sa ili bez korištenja štapa.

Rekreacijski ribolov uređeni  su Zakonom o morskom ribarstvu i Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru. Na ove se oblike ribolova na odgovarajući način primjenjuju odredbe drugih propisa kojima se uređuju ribolovni alati i oprema, obavljanje ribolova te zaštita riba i drugih vodenih organizama.

VISINA NAKNADE ZA RIBOLOVNU DOZVOLU: 

jedan (1) dan: 60 kn

tri (3) dana: 150 kn

sedam (7) dana: 300 kn

trideset (30) dana: 700 kn

Godišnja za osobe do 18 godina života i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske: 100 kn

Godišnja za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 60 godina života: 100 kn

Godišnja za osobe od 19 do 59 godina života: 500 kn

Godišnja za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješac: bez naknade

Godišnja za ribolov parangalom: 300 kn 

Dozvola za lov tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tettrapturus belone)

jedan (1) dan: 120 kn

tri (3) dana: 300 kn

sedam (7) dana: 600 kn

 
Napomena: Godišnje dozvole smiju kupovati samo osobe s prebivalištem u RH.
 
Dopušteni ribolovni alati i oprema
Ribolovac smije obavljati ribolov sljedećim vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme:
1. odmetom, ukupno do dva (2) komada,
2. kančenicom, ukupno do dva (2) komada,
3. povlačnim povrazom ili panulom, ukupno do dva (2) komada i
4. povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada.
U obavljanju ovog ribolova dozvoljena je upotreba štapa i role.
Ribolovci vlasnici godišnjih dozvola pored navedenih ribolovnih alata i opreme smiju u ribolovu koristiti još i osti (do dva komada), naprava za lov velikog crva (do dva komada) te parangal (s ukupno do 100 udica uz posjedovanje dozvole za ribolov pridnenim parangalom).
Ovlaštnici rekreacijskih godišnjih dozvola pored prije navedenih alata u ribolovu mogu koristiti i do 3 vrše za ribu.

Marea d.o.o. | Opatijariviera.com

OWNER
ADDRESS

tel: PHONE
mobile: MOBILE
fax: FAX
EMAIL

skype:

Social Profiles